Our Blog

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi müdahale Acil durum planı denir.

Acil Durum

İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylara.

Acil Durum Planı; İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana.

Güvenli Yer; Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yere denir.

30.06.2013 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve 18.06.2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre,

İşveren

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

İSTİKRAR OSGB olarak sizler için tecrübeli ekibimizle;

Çalışma ortamlarındaki, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler.

Acil durum planlarını hazırlar,

Acil durum ekipleri ( Yangınla mücadele, Kurtarma, Koruma ve İlk yardımcı ) olarak görevlendirilecek olan çalışanların, öngörülen eğitimlerinin alınmasını gerçekleştirir,

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumlarında;

Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemelerle tatbikatların yapılmasını sağlarız.

İşyeri Hekimliği Hizmeti Bilgi Almak için Tıklayınız…

Yangın Güvenliği Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız…