İstikrar OSGB, kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bünyesindeki profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları,  tecrübeli işyeri hekimleri ve sağlık personelleriyle güçlü, dinamik ve fark yaratan bir takım olmayı başarmıştır.

İstikrar OSGB’nin amacı, iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirmektir.

İş kazalarının en aza indirildiği, insan odaklı bir toplumun birer üyesi olmak İstikrar OSGB’nin en büyük hedefidir.

* İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

* İşyeri Hekimi Hizmeti

*Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

* Risk Değerlendirmesi

* Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

* İş Güvenliği Eğitimleri

* Acil Durum Planı

* Yangın Güvenliği

* Patlamadan Korunma Dokümanı

Vizyonumuz

Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak. Ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak, işgücü , zaman ve maddi kayıplarına engel olmak. Tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak.
Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren ,alın teri döken değerli çalışan nüfusumuzu ise. Olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak, sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır.

Misyonumuz

Firmanız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen.
Çalışanlarımızın kariyer planlarını yapmak istedikleri, uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren: Çoğaltan ve eğiten nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapıdır.

Mevzuat

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Gürültü Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Yap İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü