Our Blog

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimi kendi aralarında 3’e ayrılır.

1.Genel Konular

 •  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • işyeri temizliği ve düzeni
 • Ergonomi
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı

2. Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik risk etmenleri
 • İlkyardım ve kurtarma
 • İş hijyeni

3)Teknik konular

 • Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarda çalışma
 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri
 • Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerin uygulanması

 

 

İşyeri Hekimliği Hizmeti Bilgi Almak için Tıklayınız…

Yangın Güvenliği Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız…