Our Blog

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız…

Yangın Güvenliği Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız…