İş Güvenliği

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı : Katılımcılara yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır. Eğitim İçeriği : Merdiven ve iskeleler …

Yangın Güvenliği

Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir. Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir. Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir. Yangınla …

Acil Durum Planı

Acil Durum İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi …

İş Güvenliği Eğitimleri

1.Genel Konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları c) İş sağlığı ve güvenliği genel …

Risk Değerlendirmesi

Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için …

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına …