hizmetlerimiz

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı : Katılımcılara yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır. Eğitim İçeriği : Merdiven ve iskeleler …

Yangın Güvenliği

Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir. Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir. Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir. Yangınla …

Acil Durum Planı

Acil Durum İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi …

İş Güvenliği Eğitimleri

1.Genel Konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları c) İş sağlığı ve güvenliği genel …

Sağlık ve Güvenlik Planı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan …

Risk Değerlendirmesi

Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için …